NAŠI ODCHOVANCÍ ŠAMPIONY

Marsyas Jessica - 95,5b.97,5b.
v chs Marsyas
Marsyas Infinity - 95,5b. 95b.
v chs Marsyas
Marsyas Dorian - 96b.
v chs Marsyas
Marsyas Every Touch - 95b.95b.
v chs Marsyas
Marsyas Every Kiss - 95b.97b.
v chs Marsyas
Marsyas  Uma - 96,5b.97b.
v chs Marsyas
Marsyas  Wictoria - 96b.96b.
v chs Marsyas
Marsyas  Zamira - 96,5b.97b.97b.
v chs Marsyas
Marsyas  Sarah - 95,5b.96b.96,5b.96,5b.
v chs Marsyas
Marsyas  Zoe - 96b.
v PL
Marsyas  Dorothea - 96b.95,5b.95,5b.95b.
v chs Cavalletto
Marsyas  Utah - 96,5b.95,5b.
v chs Pod Stránskou skálou
Marsyas  Hannah  - 96b.96b.96b.96,5b.
v chs Festa Forte
Marsyas  Cornelia  - 97,5b.96b.96b.96b.
v chs Marsyas
Marsyas  Ronaldino  - 95,5b.95b.
v chs Ze Stínu hvězd
Marsyas Tallyeson Tayen - 97b.95b.95,5b.
v chs Queen´s Joy                           - 97b.95b.95,5b. - SLOVENSKÝ ŠAMPION MLADÝCH
Marsyas Florence - 96,5b.95b.95,5b.
v chs Z Fantazie
Marsyas Zirkon - 95,5b.95,5b.
v chs Z Péťovo ohrádky
Marsyas Riccardo - 95b.
v chs Od Zakouše
Marsyas Energy Power - 96b.
v chs Lucky Diamond Luk
Marsyas Rafaela - 97b.
v chs Piccole e belli
Marsyas United - 95,5b.96b.
v chs Marsyas
Marsyas Sorbon - 96b.97b.96,5b.96,5b.
v chs Nathalis
Marsyas Just Wictory - 97,5b.97b.
v chs Cavia Andyland
Marsyas Guinevera - 95,5b.
v chs Marsyas
Marsyas Geronimo - 95,5b.95b.95,5b.
v chs Cavalleto
Marsyas Hero Queen - 96,5b.96b.95,5b.96,5b.
v chs Lilienblum
Marsyas Afrodite Lindermans - 98b.96b.
v chs Lilienblum
Marsyas Bizzare Luck - 96,5b.
v chs Lilienblum
Marsyas Blaze Light - 97,5b.
v chs Cavia Secret
Marsyas Futuro - 95,5b.96b.95,5b.
v chs Cavalletto
Marsyas Urania Black Velvet - 95,5b.95b.
Marsyas Quiriseeno - 95,5b.95,5b.95b.
v chs Black Berry
Marsyas X-Man - 96b.96b.97b.
Marsyas Zenon - 96b.
Marsyas Ornella Muti - 96b.
v chs Z Leprikonu
Marsyas Joselito - 95b.95b.
Marsyas Quintilliana - 95b.95,5b.95,5b.
v chs Z konce světa
Marsyas Gieree - 97b.95,5b.    
v chs Marmon
Marsyas  Cinzano - 95,5b.96,5b.96b.96b.96b. ŠAMPION ČR
v chs DaMi
Marsyas  Fata Morgana - 99b.96,5b.96,5b.99b.97,5b. ŠAMPION ČR
v chs Micky                                                                           +
SLOVENSKÝ ŠAMPION MLADÝCH
Marsyas  Fragolino - 96b.96,5b.95,5b.95,5b.96,5b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas  Segafredo  - 95,5b.95b.96b.95,5b.97,5b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas  Chandler  - 96,5b.95,5b.96b.96b.96,5b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas Orsini - 98b.97b.97b.97b.95,5b. ŠAMPION ČR
v chs Black Ghost
Marsyas Fantaghiro - 96,5b.97b.96b.96,5b.97b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas  Morgana - 97b.96b.95b.96b.96,5b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas Jamaica - 96,5b.97b.97,5b.97,5b.96b. ŠAMPION ČR
v chs Aristoteles
Marsyas Just Fortune - 96,5b.95b.96b.95,5b.95,5b. ŠAMPION ČR
v chs Isobell

DIAMANTOVÁ CHOVATELSKÁ STANICE k 18.11.2012

Marsyas Xanthee - 95b.95,5b.96b.96,5b.97b. ŠAMPION ČR (10)
v chs Aristoteles
Marsyas Witali - 95,5b.96b.96,5b.96,5b.96b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas Celine Blanché - 96,5b.95,5b.96,5b.95,5b.95,5b. ŠAMPION ČR
v chs Cavia Secret
Marsyas Tigger Tees - 95,5b.97,5b.98b.96,5b.97,5b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas U Want Me - 96,5b.95,5b.97,5b.97b.97,5b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas U Love Me - 96,5b.97b.95,5b.97b.97b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas Yuma - 96,5b.96b.96b.97b.96,5b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas Chursin - 95,5b.97b.97,5b.97b.97,5b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas Oreste - 96b.97b.96b.96,5b.96,5b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas Felicita - 95b.96,5b.96b.96b.96b. ŠAMPION ČR
v chs Z Bosonoh
Marsyas Geraldino - 96,5b.96,5b.96,5b.95,5b.96b. ŠAMPION ČR (10)
v chs Marsyas
Marsyas Espirit - 96,5b.96,5b.97b.97,5b.97,5b. ŠAMPION ČR
v chs Cavalletto
Marsyas Ellijah - 96,5b.96,5b.97,5b.97,5b.96,5b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas Sanami Cute - 96,5b.95b.96b.96,5b.96b. ŠAMPION ČR
v chs Cavalletto
Marsyas Caramella - 96b.97b.96b.96,5b.96b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas Audrey - 96b.96b.95,5b.96,5b.95b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas Yolyenne Gerrasi - 97b.96b.97,5b.97,5b.97,5b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas Yasmine Gieree - 97b.97,5b.97,5b.97p.98b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas Yennefer Grace- 96b.96b.97b.97b.97,5b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas Brooklyn - 96b.96,5b.97,5b.97,5b.96,5b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas

PLATINOVÁ CHOVATELSKÁ STANICE k 29.7.2012

Marsyas Soraya Carey - 96b.96b.96,5b.97b.97,5b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas Watanay - 96,5b.97b.96b.96b.96b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas Top Secret - 96,5b.95b.96,5b.96,5b.96,5b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas Nike - 96,5b.97b.96,5b.95,5b.95b. ŠAMPION ČR
v chs Cavia Impossant
Marsyas Luigi - 96b.97,5b.95b.95,5b.96b. ŠAMPION ČR
v chs Cavia Impossant
Marsyas Sebastiano Bianco - 96b.97b.97,5b.97,5b.96b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas Renesmé - 96b.95,5b.95,5b.97b.96,5b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas Why Not - 95b.97b.95,5b.96,5b.95b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas Ice Rose - 95b.96b.97,5b.96b.97b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas Moulin Rouge - 96b.95,5b.95,5b.95b.97b. ŠAMPION ČR
v chs Nathalis
Marsyas Magic Sight - 96b.95b.96b.95,5b.96b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas Lorenzo - 95,5b.95b.95b.95,5b.96b. ŠAMPION ČR
v chs Cavalletto
Marsyas Beauty Sunset - 96b.97b.98b.97b.97,5b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas Kimiara - 97b.96b.95,5b.98b.97,5b. ŠAMPION ČR
v chs Od Doubravky
Marsyas Nugget Surprise - 96b.97b.96b.96,5b.97b. ŠAMPION ČR
v chs Festa Forte

ZLATÁ CHOVATELSKÁ STANICE k 13.8.2011

Marsyas Yoricca - 96,5b.98b.97b.97b.97,5b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas Apokalypsa Evil Mandorlou - 96b.96,5b.97b.96,5b.95b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas Yozzefine - 96b.96b.98b.97b.97b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas Virginia - 95,5b.96b.96b.96b.95,5b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas Ultra Black Joy - 97,5b.98b.97,5b.97b.96b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas

STŘÍBRNÁ CHOVATELSKÁ STANICE k 6.8.2011

Marsyas Wizard - 96,5b.97b.97,5b.97,5b.95b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas        
Marsyas Yadorinno - 96b.97b.97,5b.96,5b.96,5b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas              
Marsyas Ravenne Thessaly - 98,5b.97b.98b.97,5b.97b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas Rykiel Ravishing - 96b.96b.96,5b.97,5b.96b. ŠAMPION ČR
 
v chs Marsyas                         
Marsyas Princess Satin Creme - 97,5b.96,5b.97b.97,5b.97b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas                                 

BRONZOVÁ CHOVATELSKÁ STANICE k 16.10.2010

Marsyas Evolet - 95,5b.96b.96,5b.98b.95,5b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas        
Marsyas Essenza - 95,5b.96b.95b.95b.95,5b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas          
Marsyas Kameroon - 96,5b. 98b.98,5b.96,5b.97b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas               
Marsyas Cailean - 95,5b.96b.96,5b.97b.96,5b. ŠAMPION ČR
v chs Marsyas
Marsyas Isachi Only One - 96,5b.97b.95,5b.96,5b.97b. ŠAMPION ČR
v chs Margarita         

2013 copyright © Chovatelská stanice MARSYAS